งานสัมนา

เชิญอบรม ICD-10 ประจำปี2019 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562

เชิญอบรม ICD-10 ประจำปี2019 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 -กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic -หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2019 -แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม -แบบฟอร์มสำรองห้องพัก The Emerald Hotel

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลาโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลาโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง HospitalAnalytics2018 กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10,11 กำหนดการเครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลาสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ หนังสือเชิญอบรมวิเคราะห์เครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลา

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2018 หัวข้อประชุม แบบตอบรับเครดิตฟรี|อัพเกรดเกมยิงปลา แบบฟอร์มการจองห้องพัก21-23 พ.ย. 61 รูปงานประชุมวิชาการ ...

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

https://sites.google.com/a/celebrationbridalshows.com/tmi-ha-project/home TMIHospitalITMaturityModelv1.1 HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20 แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล